کاربردی

کاربردی (Utility)

کاربردی

در بحث NFTها دسته‌بندی و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما به صورت استاندارد دسته‌بندی‌های اصلی به:
  • هنر
  • کلکسیونی‌ها
  • بازی‌محور‌ها
تقسیم می‌شوند. اما انواع مختلفی از NFTها هستند که شامل هیچ یک از این دسته‌بندی‌های بالا نیستند اما بسیار پرکاربرد و پرطرفدار هستند. این گروه‌های مختلف از NFTها را در دسته‌بندی جداگانه‌ای به اسم NFTهای کاربردی قرار می‌دهند.
در این گروه‌ها معمولا NFTها در جهت پیشبرد یک فرآیند یا ساده‌سازی آن یا رفع یک مشکل به کار می‌آیند. با توجه به گستردگی بیشتر این گروه از NFTها ارزش‌های بسیار متفاوتی هم برای هر کدام از بخش‌های آن باید در نظر گرفت.
NFTهای کاربردی به چند دسته کلی، اجتماعی، دامنه‌ها، جذب سرمایه، مجوزها، زمین‌های مجازی و اجسام سه‌بعدی تقسیم می‌شوند که هر کدام از این دسته‌ها شامل موارد متنوع و متفاوتی نیز می‌شوند.
 
مشاهده بیشتر