مفاهیم متاورس

  • هر آنچه باید در رابطه با NFT بدانید
    NFT چیست و چه کاربردی در متاورس دارد؟
    ایرانی متا
    69

    NFT مخفف 'non-fungible token' و یک دارایی منحصر به فرد به شکل دیجیتالی است که با هیچ NFT دیگری قابل مبادله نیست و این به آن معناست که هر NFT یک آیتم منحصر به فرد است.