ایرانی متا

  • ایرانی متا، قطب نمای متاورس
    ایرانی متا، قطب نمای متاورس
    ایرانی متا
    146

    برای سفر در هر سرزمینی به یک قطب‌نما نیاز داریم؛ متاورس یا فراجهان یا جهان جدید که این روز ها خیلی زیاد درباره آن می‌شنویم، سرزمینی است که احتمال سفر به آن زیاد است. حال مجموعه‌ ایرانی‌ متا با شعار «ایرانی‌ متا، قطب‌ نمای متاورس» شروع به فعالیت کرده که به این معنی است که ایرانی‌ هایی ...